врабатывание

  • 21įsidirbimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bet kurio fizinio darbo pradžia – organizmo įsitraukimas į tą darbą, persitvarkymas, prisitaikymas prie naujų sąlygų. Įsidirbimo dėsningumai: įvairių sistemų įsidirbimo nevienalaikiškumas,… …

    Sporto terminų žodynas